Misja Dach - program lojalnościowy dla Röben Polska

Program lojalnościowy Misja Dach który zrealiowaliśmy dla firmy Röben dedykowany był dekarzom pracujących na materiałach tej firmy. Program był ograniczony czasowo i trwał 9 miesięcy. Swym zakresem obejmował opracowanie struktury logicznej, funkcjonalności frontendowej i backendowej, przygotowanie projektu graficznego, wdrożenie i opiekę serwisową przez cały okres trwania. Programuwzględniał część informacyjną, rejestracje i logowanie użytkowników, rejestrację faktur zakupy, moduł zbierania punktów i wymiany na bony oraz administracyjny moduł weryfikacji zgłoszeń i zarządzania uczestnikami programu.

  • Klient Röben Polska
  • Rok 2012
  • Zakres serwis internetowy, HTML, projektowanie
  • Typ
GÓRA